Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Дуган Ірина Володимирівна. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці і диференціальній діагностиці злоякісних пухлин нирок : к.мед.н. : спец.. 14.01.23 - Променева діагностика та променева терапія : захищена 1999-12-16; . Український науково-дослідний інститут онкології та радіології. – , 0400U000396.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02