Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Юрченко Микола Миколайович. Етнонаціональна політика як фактор державотворення в Україні : к.пед.н. : спец.. 23.00.02 - Політичні інститути та процеси : захищена 2000-01-28; . Одеська державна юридична академія. – , 0400U000480.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02