Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
ПРИХОДЬКО Вікторія Богданівна. Український та російський історичний роман кінця ХХ століття: проблема національного характеру. : к.філол.н. : спец.. 10.01.05 - Порівняльне літературознавство : захищена 2001-05-28; . Волинський державний університет імені Лесі Українки. – , 0401U001572.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02