Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Нідаль Мохд Рібхі Юсеф Аль-Зухайр. Технологічне забезпечення операцій лазерного контурного різання : к.т.н. : спец.. 05.03.07 - Процеси фізико-технічної обробки : захищена 2001-05-21; . Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". – , 0401U001575.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-25