Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
ВАСИЛИНА Катерина Миколаївна. Англійський конні–кетчерівський памфлет в контексті шахрайської прози ХVІ ст. : к.філол.н. : спец.. 10.01.04 - Література зарубіжних країн : захищена 2001-05-29; . Запорізький державний університет. – , 0401U001582.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-07-14