Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кочешев Ігор Олександрович. Синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей гомо-n-мерних монометинових ціанінових барвників - високоефективних флуоресцентних зондів для детекції нуклеїнових кислот : к.х.н. : спец.. 02.00.10 - Біоорганічна хімія : захищена 2001-05-25; . Інститут молекулярної біології і генетики. – , 0401U001585.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02