Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Злацька Анастасія Вікторівна. Значення специфічності генетичного матеріалу для успішної інтрогресії в геном м'якої пшениці (на прикладі інтрогресивних ліній Triticum aestivum/Triticum miguschovae) : к.б.н. : спец.. 03.00.15 - Генетика : захищена 2001-05-22; . Інститут агроекології та біотехнології Української академії аграрних наук. – , 0401U001595.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-29