Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
КОРЕНЕВИЧ Мирослава Леонідівна. Типологія та поетика драм Миколи Куліша у контексті європейської ”нової драматургії”. : к.філол.н. : спец.. 10.01.05 - Порівняльне літературознавство : захищена 2001-05-30; . Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка. – , 0401U001599.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-26