Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Марушевський Геннадій Борисович. Базові принципи екологічної етики: методологічний аналіз : к.філос.н. : спец.. 09.00.09 - Філософія науки : захищена 2001-05-25; . Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. – , 0401U001622.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-07-20