Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Ягхі Кхаліл Абдельхамід Ахмед. Автоматизована система управління експлуатацією складних регенеруючих технічних систем. : к.т.н. : спец.. 05.13.06 - Інформаційні технології : захищена 2001-05-31; . Одеський державний політехнічний університет. – , 0401U001748.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-17