Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Трофименко Олена Григорівна. Моделювання об'єктів термічної обробки для задач оптимізації управління. : к.т.н. : спец.. 05.13.07 - Автоматизація процесів керування : захищена 2001-05-31; . Одеський державний політехнічний університет. – , 0401U001749.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15