Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Петрова Наталія Валеріївна. Удосконалення і розробка прийомів підвищення життєздатності та продуктивності шовковичного шовкопряда на різних етапах розведення : к.с.-г.н. : спец.. 06.02.01 - Розведення та селекція тварин : захищена 2001-05-22; . Інститут шовківництва УААН. – , 0401U001751.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-23