Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Хміль Тетяна Володимирівна. Проблема духовності в етико-релігійному вченні Лева Силенка : к.філос.н. : спец.. 09.00.11 - Релігієзнавство : захищена 2001-06-01; . Національна гiрнича академія України. – , 0401U001844.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-29