Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Баумейстер Андрій Олегович. Першопринцип та буття в метафізиці (на матеріалі метафізики томізму) : к.філос.н. : спец.. 09.00.01 - Онтологія, гносеологія, феноменологія : захищена 2001-05-21; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – , 0401U001885.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25