Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Береза Роман Павлович. Формування національної самосвідомості студентів мистецько - педагогічних спеціальностей засобами театралізації народних свят . : к.пед.н. : спец.. 13.00.07 - Теорія і методика виховання : захищена 2001-05-17; . Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – , 0401U001887.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14