Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Гриневич Володимир Йосипович. Формування в майбутніх учителів-словесників умінь аналізувати образи-персонажі літературних творів історичної тематики : к.пед.н. : спец.. 13.00.02 - Теорія і методика навчання (з галузей знань) : захищена 2001-05-23; . Інститут педагогіки АПН України. – , 0401U001895.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-29