Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Лисенко Олена Миколаївна. Порівняльне правознавство як наука та його місце в системі юридичних наук. : к.ю.н. : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2001-06-11; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – , 0401U001896.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-29