Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Вандишева Надія Валентинівна. Християнсько-антропологічні мотиви у творчості М.В. Гоголя : к.філос.н. : спец.. 09.00.04 - Філософська антропологія, філософія культури : захищена 2001-05-30; . Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – , 0401U001923.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-25