Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Козлова Тетяна Олегівна. Динаміка розвитку лексичної системи англійської мови в Австралії: етнолінгвістичний аспект (на матеріалі лексики з автохтонним компонентом значення) : к.філол.н. : спец.. 10.02.04 - Германські мови : захищена 2001-06-08; . Запорізький державний університет. – , 0401U001987.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15