Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Фоменко Алла Миколаївна. "Неофрейдистські концепції самореалізації особистості (історико-філософський аналіз)". : к.філос.н. : спец.. 09.00.05 - Історія філософії : захищена 2001-06-22; . Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. – , 0401U002088.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-26