Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Морачковська Ірина Олегівна. Розробка варіаційно-структурного методу для розв'язання задач нелінійної теорії пологих оболонок складної форми в плані : к.т.н. : спец.. 01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла : захищена 2001-06-14; . Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". – , 0401U002194.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02