Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Шикула Роксолана Григорівна. GTP-зв'язуючі білки та фосфатидилінозитидний цикл при М-холінергічній регуляції скоротли- вості серця : к.мед.н. : спец.. 03.00.04 - Біохімія : захищена 2001-06-26; . Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького. – , 0401U002257.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-26