Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Зубко Павло Дмитрович. Біологічні особливості та шкодочинність горохового зерноїда на різних сортах гороху і обгрунтування системи захисту культури від нього в умовах Центрального Лісостепу України. : к.с.-г.н. : спец.. 03.00.09 - Імунологія : захищена 2001-05-25; . Національний аграрний університет України. – , 0401U002371.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-07-14