Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Лавриненко Олена Миколаївна. Процеси утворення дисперсних фаз у системі гальваноконтактів залізо-вуглець (кокс) у водному середовищі : к.х.н. : спец.. 02.00.11 - Колоїдна хімія : захищена 2002-04-18; . Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України. – , 0402U001322.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-12