Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Лошак Тетяна Віталіївна. Автоматизоване управління виробництвом багатоасортиментної продукції молокозаводу. : к.т.н. : спец.. 05.13.07 - Автоматизація процесів керування : захищена 2002-05-15; . Науково-дослідний інститут харчових технологій Українського державного університету харчових технологій. – , 0402U001479.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-23