Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Похилько Валерій Іванович. Захворюваність та неврово-психічний розвиток дітей грудного віку, яким проводилась інтенсивна терапія. : к.мед.н. : спец.. 14.01.10 - Педіатрія : захищена 2002-05-16; . Українська медична стоматологічна академія. – , 0402U001504.
Знайдено 1 документів
Поширити