Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Бережницька Олександра Степанівна. Синтез, будова та полімеризація бета-дикетонатних комплексів 3d-металів (Co, Ni, Cu) з ненасиченими альфа- та гама- замісниками : к.х.н. : спец.. 02.00.01 - Неорганічна хімія : захищена 2002-05-10; . Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України. – , 0402U001601.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-19