Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Сіянов Олександр Ілліч. Металеві одношарові циліндричні стержневі покриття : к.т.н. : спец.. 05.23.01 - Будівельні конструкції, будівлі та споруди : захищена 2002-05-22; . Вінницький державний технічний університет. – , 0402U001629.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-28