Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кузнєцов Анатолій Миколайович. Психологічні особливості адаптації розумово відсталих першокласників до навчання : к.психол.н. : спец.. 19.00.08 - Спеціальна психологія : захищена 2002-05-28; . Інститут дефектології АПН України. – , 0402U001633.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-25