Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Ткаченко Тетяна Миколаївна. Інтродукція представників родини Myrtaceae Juss. у захищений грунт в Україні : к.б.н. : спец.. 03.00.05 - Ботаніка : захищена 2002-05-14; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – , 0402U001750.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-18