Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Шумник Анатолій Васильович. Вапняковий нанопланктон верхньої крейди Південної України : к.геол.н. : спец.. 04.00.09 - Палеонтологія і стратиграфія : захищена 2002-05-22; . Інститут геологічних наук Національної Академії наук України. – , 0402U001770.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-25