Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Артеменко Олексій Борисович. Низькотемпературна консервація статевих і ембріональних клітин птиці : к.с.-г.н. : спец.. 03.00.20 - Біотехнологія : захищена 2002-05-21; . Інститут птахівництва Української академії аграрних наук. – , 0402U001782.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-25