Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Молодиченко Наталія Алімджанівна. Психолого-педагогічна підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до морального виховання підлітків : к.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2002-05-23; . Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – , 0402U001814.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-25