Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кравченко Валентина Олександрівна. Антропонімія надазовських греків у її відношеннях з українською та російською антропоніміями. : к.філол.н. : спец.. 10.02.15 - Загальне мовознавство : захищена 2002-05-28; . Донецький національний університет. – , 0402U001875.
Знайдено 1 документів
Поширити