Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Аксьом Сергій Дмитрович. Оцінка впливу сульфатного карсту на хімічний склад природних вод (на прикладі південної частини Західно-Української лісостепової провінції). : к.геогр.н. : спец.. 11.00.07 - Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія : захищена 2002-05-31; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – , 0402U001902.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-18