Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Баранчук Юрій Володимирович. Обґрунтування норм садіння бульб картоплі під запланований урожай для умов Центрального Полісся України. : к.с.-г.н. : спец.. 06.01.09 - Рослинництво : захищена 2002-06-11; . Інститут картоплярства УААН. – , 0402U001930.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-12