Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Нефедченко Василь Федорович. Далекий порядок та магнітна релаксація в системах однодоменних наночастинок : к.ф.-м.н. : спец.. 01.04.07 - Фізика твердого тіла : захищена 2002-06-05; . Сумський державний університет. – , 0402U001944.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14