Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Мороз Сергій Петрович. Ідея прав людини у політико-правовій думці України (IX - початок XX століття). : к.ю.н. : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2002-05-28; . Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – , 0402U001963.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-23