Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Папінко Ігор Ярославович. Центральна гемодинаміка і її вегетативна регуляція в молодих здорових осіб при різних типах погоди : к.мед.н. : спец.. 14.03.03 - Нормальна фізіологія : захищена 2002-06-11; . Тернопільська державна медична академія ім. І. Я. Горбачевського. – , 0402U002005.
Знайдено 1 документів
Поширити