Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Коломієць Олександр Вікторович. Розробка методів та інструментарію для моделювання коливних процесів у нелінійних системах з випадковим збуренням : к.ф.-м.н. : спец.. 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи : захищена 2002-06-14; . Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАНУ. – , 0402U002042.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-12