Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Присяжнюк Анатолій Йосипович. Конституційне будівництво в УНР доби Директорії (листопад 1918 - початок 1921 рр.) : к.ю.н. : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2002-06-15; . Національна академія внутрішніх справ України. – , 0402U002047.
Знайдено 1 документів
Поширити