Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Іванов Євген Мартинович. Розробка математичної моделі та аналіз напружено-деформованого стану кругових евольвентних зубців конічних коліс в залежності від основних геометричних параметрів : к.т.н. : спец.. 05.02.09 - Динаміка та міцність машин : захищена 2002-05-23; . Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України. – , 0402U002054.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-25