Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Безбах Дмитро Ілліч. Імунологічні зміни в генезі поліпозного риносинуїту та методи їх корекції : к.мед.н. : спец.. 14.01.19 - Оториноларингологія : захищена 2002-06-20; . Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка АМН України. – , 0402U002056.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14