Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кравчук Наталія Сергіївна. Температурні перетворювачі на основі реактивних властивостей структур метал-діелектрик-напівпровідник. : к.т.н. : спец.. 05.11.04 - Прилади та методи вимірювання теплових величин : захищена 2002-05-24; . Вінницький державний технічний університет. – , 0402U002059.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14