Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Брандис Ольга Степанівна. Прикметники із повноголосними й неповноголосними коренями як словотвірна база іменників у російській мові : к.філол.н. : спец.. 10.02.02 - Російська мова : захищена 2002-05-29; . Ужгородський національний університет. – , 0402U002075.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-19