Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Гірник Ігор Степанович. Поляриметрія, мікроскопія та вирощування кристалів лангбейнітів K2Cd2xMn2(1-x)(SO4)3, Rb2Cd2(SO4)3 і Tl2Cd2(SO4)3. : к.ф.-м.н. : спец.. 01.04.05 - Оптика, лазерна фізика : захищена 2002-05-21; . Інститут фізичної оптики імені О.Г. Влоха Міністерства освіти і науки України. – , 0402U002116.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-18