Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Ружицька Ольга Миколаївна. Вміст тіобарбітуратреактивних речовин в насінні озимої пшениці в зв'язку з його життєздатністю за різних умов зберігання : к.б.н. : спец.. 03.00.12 - Фізіологія рослин : захищена 2002-06-13; . Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова. – , 0402U002134.
Знайдено 1 документів
Поширити