Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Ніколаєнко Ірина Володимирівна. Агроекологічні аспекти вирощування гороху в умовах Східного Лісостепу України : к.с.-г.н. : спец.. 03.00.16 - Екологія : захищена 2002-06-18; . Інститут землеробства УААН. – , 0402U002137.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-23