Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Рождественська Наталія Валеріївна. Синтаксична організація російськомовних суспільно-політичних теленовин (розчленований дискурс). : к.філол.н. : спец.. 10.02.02 - Російська мова : захищена 2002-06-20; . Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – , 0402U002180.
Знайдено 1 документів
Поширити