Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Лубська Марія Володимирівна. Релігієзнавчо-правовий аналіз змісту та реалізації принципу свободи совісті й віросповідання в Україні. : к.філос.н. : спец.. 09.00.11 - Релігієзнавство : захищена 2002-06-21; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – , 0402U002216.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-18